Quickbit eu AB (publ) förbereder publik spridningsemission

Kryptovalutabolaget Quickbit eu AB (publ) kommer under första kvartalet 2018 att genomföra en publik emission i samband med notering på därför lämplig marknadsplats.

Under hösten  har Quickbit eu AB (publ) utvecklats positivt, inte minst när det gäller kundtillströmning och omsättning. Som ett led i detta genomför Bolaget en riktad emission i syfte att snabbt öka sin kapitalbas. Detta har inneburit att Bolaget skjutit upp sin publika emission något.

Quickbit eu AB (publ) kommer därför att under första kvartalet 2018 genomföra en publik emission efter det att Bolaget mottagit godkännande för notering av sin aktie på därför lämplig marknadsplats.

Villkoren för denna emission kommer att publiceras i sin helhet i ett memorandum som släpps i samband med emissionen. Sammanfattar man dessa villkor är de som följer:

Bolaget emitterar 2 000 000 units. Varje unit kommer att kosta 4 kronor och 80 öre. Varje unit innehåller två aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningsoptionen kan lösas in i september 2018 till priset 3 kronor och 20 öre. Minsta tillgängliga post är 1000 units.

Av dessa 2 000 000 units kommer Abelco Investment Group AB (publ) aktieägare ges förtur till 1 000 000 units, enligt samma villkor. För mer information om Abelco Investment Group AB (publ) erbjudande till sina aktieägare hänvisas till deras separata pressmeddelande tillgängligt bland annat via deras hemsida http://www.abelco.se.

”Den positiva utveckling av Bolaget som vi nu ser gör att vi snabbt behövde förstärka vår kapitalbas. Vi har valt att genomföra detta i två steg, ett nu till ett fåtal strategiska ägare och ett inom kort i samband med vår förestående notering på därför lämplig marknadsplats. Att kunna erbjuda långsiktiga aktieägare förtur för delar av vår kommande publika emission ser vi som ett bra sätt att ytterligare bygga de viktiga relationer vi har med våra ägare.” säger Reinhold Konnander, VD vid Quickbit eu AB (publ)

För mer information kontakta: 
Reinhold Konnander

Verkställande Direktör

Quickbit AB

073-068 56 20

reinhold@quickbit.eu

http://www.quickbit.eu

Om Quickbit AB (publ)

Quickbit AB erbjuder sina kunder en säker, snabb och enkel handelsplats för kryptovalutor. I en värld där utvecklingen av nya valutor såsom Bitcoin sker snabbt och blir en liten men viktig del av det dagliga livet för människor som handlar på internet, är Quickbit och dess plattform en naturlig marknadsplats.

Med en teknisk plattform baserad på senaste teknologi inom Blockchain och Artificiell Intelligens har Quickbit skapat en trygg tjänst för att stödja företag och privatpersoner i handel där de använder kryptovaluta.

Om oss

QuickBit eu AB (publ) är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den global marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier. Bolaget grundades av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa lösningar till den globala finansindustrin. QuickBit är en snabbväxande startup med visionen att bli det naturliga valet för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel.

Prenumerera