QuickBit förvärvar Rockmint Limited i Gibraltar

Kryptovalutabolaget QuickBit eu AB (publ) förvärvar Rockmint Limited i Gibraltar. Förvärvet görs från Celoxo Limited och innebär att QuickBit etablerar sin operativa verksamhet i Gibraltar med omedelbar verkan, vilket accelererar expansionen mot större kunder, för vilka tydlig lagstiftning kring kryptovalutor är viktigt för att kunna nyttja QuickBits lösningar.

QuickBit offentliggjorde i en pressrelease 26 mars 2018 att bolaget beslutat etablera operativ verksamhet i Gibraltar, då territoriets nya lagstiftning erbjuder ett stabilt ramverk för att utveckla bolaget på den snabbt växande marknaden för handel med kryptovalutor.

I mars 2018 ingicks ett intentionsavtal med, Celoxo Limited, ägare till Gibraltarbolaget Rockmint Limited. Förhandling och due diligence har genomförts under mars och april, och köpeavtal är nu klart.  

Rockmint Limited är ett bolag etablerat 2017 som innehar programvara och kunddatabaser som är väl anpassade för en vidareutveckling av QuickBits verksamhet. Bolaget har haft för avsikt att starta verksamhet i Gibraltar i QuickBits nisch under 2018. Genom att förvärva en existerande verksamhet så uppnår QuickBit två saker. Dels snabbare etablering av verksamheten i Gibraltar, dels tillgång till programvara och kunddatabas som kompletterar och tillför ytterligare kvalitet till bolagets egna system med avseende på bedrägerikontroll och tillgång till flera tusen kunder som tidigare handlat med kryptovalutor, säger Reinhold Konnander, VD i QuickBit.

Köpeskilling för samtliga aktier i Rockmint Limited är i 9,6 MSEK. Likvid erläggs genom en kvittningsemission i QuickBit till kursen 2,40 kronor per aktie. QuickBit ger således ut fyra miljoner nya aktier till säljaren av Rockmint Limited,vilket ger en utspädningseffekt på ca 6,86 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Reinhold Konnander, Verkställande direktör, Quickbit, reinhold@quickbit.eu, 073-068 5620

Jörgen Eriksson, senior advisor, QuickBit, jorgen@quickbit.eu, 070-681 2777

Om QuickBit AB (publ) 

QuickBit AB erbjuder sina kunder en säker, snabb och enkel handelsplats för kryptovalutor. I en värld där utvecklingen av nya valutor såsom Bitcoin sker snabbt och blir en liten men viktig del av det dagliga livet för människor som handlar på internet, är QuickBit och dess plattform en naturlig marknadsplats. 

Med en teknisk plattform baserad på senaste teknologi inom Blockchain och Artificiell Intelligens har QuickBit skapat en trygg tjänst för att stödja företag och privatpersoner i handel där de använder kryptovaluta. 

Allt fler av våra dagliga affärer sker genom e-handel över internet. 2016 översteg e-handel 2.000 miljarder USD och 2020 förväntas omsättningen vara 4.000 miljarder USD.   

Under de senaste åren har kryptovalutor som Bitcoin tagit världen med storm. Kryptovalutor möjliggör för ögonblickliga betalningar utan transaktions- eller växelkursavgifter och med fullkomlig spårbarhet för att säkerställa trygghet. 

Om oss

QuickBit eu AB (publ) är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den global marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar som minimerar risken för bedrägerier. Bolaget grundades av internationellt verksamma svenska entreprenörer med bred erfarenhet av innovativa lösningar till den globala finansindustrin. QuickBit är en snabbväxande startup med visionen att bli det naturliga valet för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel.

Prenumerera