Quickbit genomför förändringar i ledningen

Report this content

Quickbit fortsätter strategin med att genomföra en breddning av bolagets målgrupper. Den nya fasen, som inleddes under mitten av föregående år, innebar att bolaget breddade sitt utbud till att även omfatta produkter som vänder sig till konsumentmarknaden. Quickbit ska utveckla lättillgängliga och säkra finansiella tjänster baserade på blockchain-teknik riktade till både handlare och konsumenter. För att bättre möta den nya fasens utmaningar och stödja genomförandet gör Quickbit förändringar i ledningsgruppen.

Simon Afeworki går från en roll som Head of Finance till en nyinrättad roll som Chief Financial Officer (CFO) med ansvar för både finans och redovisning.  

Niklas von Proschwitz har rekryterats till en nyinrättad roll som Head of Technology. Niklas har innehaft seniora positioner inom teknologi- och produktutveckling i internationella bolag som NyX, Ongame och Silverrail.

Quickbit har tillsammans med Ejub Bicic, Chief Product Officer (CPO) beslutat att Ejub lämnar Quickbit för att anta nya utmaningar utanför bolaget. Rekrytering av en ny CPO pågår. Hammad Abuiseifan övertar under mellanperioden ansvaret för produktutvecklingen.

Som resultat av dessa förändringar, är ledningsgruppens sammansättning fr.o.m. 1 november 2021 som följer:

CEO, Hammad Abuiseifan
CFO, Simon Afeworki
Chief Legal & Compliance Officer, Johan Björklund
Head of Technology, Niklas von Proschwitz
CPO, vakant

”Under det senaste året har vi antagit en ny riktning och bygger ett ekosystem av tjänster för att underlätta användningen av kryptovaluta i människors vardag. Den nya ledningsgruppen speglar de behov som den nya fasen medför och innebär att vi kommer att kunna utveckla dessa tjänster effektivare och snabbare. Niklas kommer med sin expertis och spetskunskap att bli ett viktigt bidrag och jag är mycket glad att få hälsa honom välkommen till teamet. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till Ejub Bicic för hans värdefulla bidrag till Quickbits utveckling och önskar honom lycka till när han nu lämnar Quickbit”, säger Hammad Abuiseifan.

För ytterligare information kontakta:
Simon Afeworki, Head of Finance
simon@quickbit.com

+ 46 76 252 14 75

------------------------------------

Quickbit är ett svenskt fintechbolag , som grundades 2016 med målet att förenklar för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som konsumenter. Med hittills över €900 miljoner i transaktionsvolym har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com