QuickBit slutför förvärvet av BitRate Invest Oü

Report this content

QuickBit eu AB (publ) har idag slutfört förvärvet av BitRate Invest Oü. Transaktionen offentliggjordes i ett pressmeddelande den 28 januari 2020, då det meddelades att QuickBit hade ingått avtal att förvärva BitRate Invest Oü.

Förvärvet av BitRate gjorde mot bakgrund att det gav QuickBit ägandet av strategiskt viktiga tillgångar. En av dessa är Bitcoin Purser, den mjukvara som används för att skapa digitala plånböcker (wallets), en annan tillgång är den licens för att få förvara kunders kryptovaluta (custody) hos QuickBit. Båda dessa tjänster är centrala för att QuickBit ska kunna äga och säkra sin tekniska leverans framgent och därmed sin fortsatta starka tillväxt. Via BitRate erhåller QuickBit även den licens som krävs för att kunna genomföra växlingstransaktioner mellan traditionell valuta och kryptovaluta. Både custody- och växlingslicensen är vitala delar i QuickBits kommande lansering av VISA och Mastercard kort under hösten 2020.

  • På grund av Coronavirusets utbrott skedde tillträdet av BitRate några veckor senare än beräknat men jag är väldigt glad att vi nu slutfört förvärvet och därmed säkrat kontroll över hela den tekniska värdekedjan. Det innebär att vi nu kan skapa digitala plånböcker (wallets), sälja kryptovaluta till kunder genom både direktbetalningar såväl som kortbetalningar samt få en möjlighet att förvara kryptovaluta för kunders räkning enligt de licenskrav som gäller inom EU. Vi kommer också kunna erbjuda kunder att växla kryptovaluta till traditionell FIAT-valuta. Nästa steg är nu att starta processen med integration och namnändring, säger Serod Nasrat, vd QuickBit.

Pressmeddelandet från den 28 januari finns tillgängligt på https://investor.quickbit.eu/nyhetsrum/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
P-A Nyman
Head of Investor Relations and Communications, QuickBit eu AB (publ)
pa@quickbit.eu
+46 70 813 22 02

------------------------------------
QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2020 klockan 18.45.

Prenumerera

Dokument & länkar