Utfall av utnyttjande teckningsoptioner – Quickbit tillförs 66,4 mkr

Report this content

Den 31 december 2020 avslutades utnyttjandeperioden för Quickbit eu AB:s teckningsoptioner, TO 1. Totalt utnyttjades 20 744 486 teckningsoptioner, motsvarande 99,45 % av det totala antalet utestående teckningsoptioner, vilket tillför Quickbit cirka 66,4 mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 300 000 kronor.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer 20 744 486 nya aktier att emitteras. Det nya antalet aktier blir därmed 88 460 736, vilket ger en utspädningseffekt om cirka 23,4 procent. Det nya aktiekapitalet kommer att uppgå till 884 607,36 kronor.

Teckningsoptionerna har konverterats till interimsaktier och beräknas konverteras till stamaktier inom cirka två veckor.

 

För ytterligare information kontakta:
Serod Nasrat, VD, Quickbit eu AB (publ)
serod@quickbit.com
+46 73 157 63 33

 

------------------------------------

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Bolagets drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Under räkenskapsåret 2019/2020 omsatte Quickbit drygt 4,6 miljarder kronor med ett rörelseresultat på nästan 100 miljoner kronor. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Prenumerera

Dokument & länkar