Avstämningsdag för sammanläggning av aktier samt omräkning av teckningsoptioner

Styrelsen i QuickCool AB (publ) (”Quickcool”) har, med stöd av den extra bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara fredag den 8 mars 2019. Sammanläggningen av aktier 1:10 innebär att tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. Villkoren för teckningsoptionerna TO2 räknas om per avstämningsdagen den 8 mars, med hänsyn till sammanläggningen av aktier 1:10.

Sammanläggning av aktier samt minskning av aktiekapitalet

Den extra bolagsstämman i Quickcool beslutade den 18 februari 2019 om sammanläggning av aktier 1:10. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser. Därtill beslutades om att minska aktiekapitalet i Quickcool i syfte att åstadkomma ett nytt kvotvärde om SEK 1,00 per aktie. Beslut om sammanläggning, ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet är under registrering hos Bolagsverket och styrelsen i Quickcool har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara fredag den 8 mars 2019.

Sista dagen för handel i Quickcools aktie innan sammanläggningen är onsdag den 6 mars 2019. Första dagen för handel i Quickcools aktie efter sammanläggningen är torsdag den 7 mars 2019. Detta innebär att effekten av sammanläggningen kommer återspegla aktiekursen från och med den 7 mars 2019.

Quickcool aktie kommer till följd av sammanläggningen byta ISIN-kod. Från och med den 7 mars 2019 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0012351799.

Det totala antalet aktier kommer minska från 29 751 400 till 2 975 140 och det totala aktiekapitalet kommer minskas från 17 850 840 till 2 975 140. Detta kommer resultera i ett nytt kvotvärde om SEK 1,00 per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 8 mars 2019. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio (10) kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Göran Brorsson för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten. De aktieägare som inte har ett aktieinnehav som är jämnt delbart med tio (10) behöver inte vidta några åtgärder utan tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Omräknade villkor för teckningsoptioner

1) Quickcool har 2 137 394 utelöpande teckningsoptioner med kortnamn: TO2, där teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioderna enligt nedan:

2019

14 februari – 1 mars 2019

20 maj 2019 – 31 maj 2019

19 augusti – 30 augusti 2019

18 november 2019 – 29 november 2019

2020

17 februari – 28 februari 2020

18 maj 2020 – 29 maj 2020

17 augusti – 28 augusti 2020

16 november 2020 – 30 november 2020

2021

15 februari – 1 mars 2021

17 maj 2021 – 31 maj 2021

16 augusti – 30 augusti 2021

15 november 2021 – 30 november 2021

Tio (10) teckningsoptioner av serie TO ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs SEK 14,00 per aktie.

2) Quickcool har 500 000 utelöpande teckningsoptioner från tranche 1 som innehas av European High Growth Opportunities Securitization Fund, där teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 21 augusti 2018 - 36 månader därefter.

Tio (10) teckningsoptioner av denna serie ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs SEK 12,00 per aktie.

3) Quickcool har 500 000 utelöpande teckningsoptioner från tranche 2 som innehas av European High Growth Opportunities Securitization Fund, där teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 30 augusti 2018 - 36 månader därefter.

Tio (10) teckningsoptioner av denna serie ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs SEK 12,00 per aktie per aktie.

4) Quickcool har 428 571 utelöpande teckningsoptioner från tranche 3 om innehas av European High Growth Opportunities Securitization Fund, där teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 18 september 2018 - 36 månader därefter.

Tio (10) teckningsoptioner av denna serie ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs SEK 14,00 per aktie.

5) Quickcool har 545 454 utelöpande teckningsoptioner teckningsoptioner från tranche 4 som innehas av European High Growth Opportunities Securitization Fund, där teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 22 oktober 2018 - 36 månader därefter.

Tio (10) teckningsoptioner av denna serie ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs SEK 14,00 per aktie.

Villkoren för teckning räknas om per avstämningsdagen den 8 mars 2019 med hänsyn till sammanläggningen av aktier 1:10. Det totala antalet utelöpande teckningsoptioner ändras inte.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar