Byte av mjukvaruleverantör inför slutfasen och lanseringen av QuickCool® System

QuickCool AB (”QuickCool”) meddelar idag, den 03 oktober 2017, ett byte av mjukvaruleverantör från Knightec AB (”Knightec”) till Prevas AB (”Prevas”) avseende optimering, validering och verifiering av mjukvaran till QuickCool® System. Samtidigt meddelar QuickCool att bolaget nu går in i slutfasen av utvecklingsprojektet av QuickCool® System.

Knightec kommer inom kort att leverera all utvecklad källkod och relaterad dokumentation till QuickCool. Prevas kommer att justera vissa delar av det som levereras och sedan bistå med att validera och verifiera systemet. Genom att teckna avtal med Prevas bedömer QuickCool att CE-märkning och lansering av QuickCool® System kan ske i mars 2018, i enlighet med redan kommunicerad tidsplan. De medicintekniska tredjepartstesterna kommer att ske löpande under vintern. Bolaget avser även, som tidigare kommunicerats, att tillsammans med Hans Friberg vid Skånes universitetssjukhus genomföra en klinisk studie inkluderande totalt 20 hjärtstoppspatienter som en del av marknadslanseringen av QuickCool® System.

VD Fredrik Radencrantz kommenterar

”Vi har gjort ett medvetet val att byta mjukvaruleverantör inför slutfasen av vårt utvecklingsprojekt. Vårt beslut känns rätt både utifrån ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. De kortsiktiga fördelarna är flera, bl.a. det faktum att Prevas projektteam kommer att sitta tillsammans med vår egen personal, vilket känns både praktiskt och mer effektivt. Det kommer att underlätta de mjukvaruändringar som vi har planerat samt effektivisera vårt viktiga validerings- och verifieringsarbete. Det finns många synergivinster. Då vi även har valt Prevas som leverantör av underhållstjänster samt vidareutveckling av våra framtida system och lösningar, känns det även som en bra långsiktig lösning. Bytet av leverantör kommer inte att föranleda någon ytterligare försening. QuickCool® System kommer att vara CE-märkt i mars 2018, enligt plan”.

Om Prevas

Prevas är ett teknikföretag och utvecklingspartner till företag inom många branscher. Bolaget har lång erfarenhet från utveckling av mjukvara till medicintekniska produkter och spetskompetens inom produktutveckling, inbyggda system, industriell IT och automation.

För frågor avseende ovanstående information, vänligen kontakta

Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40

E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 03 oktober 2017. 

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar