Den riktade nyemissionen till European High Growth Opportunities Securitization Fund har nu registrerats

Den riktade nyemissionen till European High Growth Opportunities Securitization Fund, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, har nu registrerats.

QuickCool AB (publ) (“Quickcool”) informerade genom ett pressmeddelande den 14 februari 2019 om att styrelsen i Quickcool fattat beslut om en riktad nyemission till European High Growth Opportunities Securitization Fund.

Genom den riktade nyemissionen har 500 004 aktier emitterats vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 300 002,4 kronor. Betalning av aktierna har skett genom kvittning av fordran. För varje aktie har 0,60 kronor erlagts, vilket motsvarar ett totalt kvittningsbelopp om 300 002,4 kronor.

Efter registreringen hos Bolagsverket uppgår nu Quickcools totala aktiekapital till 17 850 840 kronor och det sammanlagda antalet aktier till 29 751 400 stycken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar