• news.cision.com/
  • QuickCool/
  • Flaggningsmeddelande. Biovations Sciences Ltd innehar mer än 25% av aktierna i QuickCool AB

Flaggningsmeddelande. Biovations Sciences Ltd innehar mer än 25% av aktierna i QuickCool AB

Report this content

Biovation Sciences Ltd. innehar 1 590 000 aktier, av totalt 5 308 471 aktier, i QuickCool AB och innehar därmed 29,95% av aktierna samt rösterna i QuickCool AB.

Biovation Sciences Ltd är primärt verksamma inom forskning och utveckling inom bioteknik. Biovation Sciences Ltd. innehar 1 590 000 aktier, av totalt 5 308 471 aktier, i QuickCool AB och innehar därmed 29,95% av aktierna samt rösterna i QuickCool AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar