Första handelsdag med TO2 är den 14 februari 2019

Report this content

Klargörande: Första handelsdag med TO2 är den 14 februari 2019

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under nedanstående perioder:

2019

18 februari – 1 mars 2019
20 maj 2019 – 31 maj 2019
19 augusti – 30 augusti 2019
18 november 2019 – 29 november 2019

2020

17 februari – 28 februari 2020
18 maj 2020 – 29 maj 2020
17 augusti – 28 augusti 2020
16 november 2020 – 30 november 2020

2021

15 februari – 1 mars 2021
17 maj 2021 – 31 maj 2021
16 augusti – 30 augusti 2021
15 november 2021 – 30 november 2021

Vid sådan anmälan skall, för registreringsåtgärder, ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Beräkningsansvarig eller annat kontoförande institut för vidarebefordran till Beräkningsansvarig. Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren. Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas på en gång i pengar för det antal aktier, som anmälan om teckning avser.

Efter tilldelning verkställs teckning genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok såsom interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskonto slutgiltig.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD

Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool® SYSTEM. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCool® SYSTEM skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både medvetna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Taggar:

Dokument & länkar