Information angående styrelseförändringar i QuickCool AB

Vid den extra bolagsstämman i dag har aktieägarna i QuickCool AB röstat för att förändra styrelsen i QuickCool AB.

Fyra nya ledamöter har valts in: Patrick Marché, Balázs Tüske, Afnan M. Al Khalifa och Victor Humberdot. Förslaget på nya styrelseledamöter lades fram av aktieägaren Biovation Sciences Limited. Göran Brorsson och Lennart Sjölund kvarstår som styrelseledamöter i QuickCool och Göran Brorsson fortsätter som styrelseordförande.

De fyra nya styrelseledamöterna bidrar med finansieringsexpertis och ett internationellt nätverk till bolaget. De kommer att stärka bolagets kapitalanskaffningsförmåga i syfte att säkra en långsiktigt livskraftig verksamhet för QuickCool.

“Biovation är glada att kunna stödja QuickCool. Styrelseförändringarna, i kombination med den kontinuitet som Göran Brorsson och Lennart Sjölund borgar för i styrelsen, tillför bolaget den expertis som krävs för att fokusera på bolagets fortsatta finansiering och långsiktigt hållbara finanser”, säger Edward Keller, representant för Biovation Sciences.

“Vi är glada för stödet från Biovation Sciences och den internationella investeringsexpertis som de nya styrelseledamöterna tillför”, säger Göran Brorsson. ”Detta ger oss möjlighet att slutföra utvecklingen av QuickCools plattform och stödjer bolagets framtida marknadsmöjligheter”.

QuickCool vill också tacka de tidigare styrelseledamöter som lämnar styrelsen idag för deras insatser för bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar