Kvalitetsledningssystem är nu certifierat i enlighet med ISO 13485:2016

Report this content

QuickCool ABs Kvalitetsledningssystem är nu godkänt i enlighet med den nya versionen av ISO 13485:2016.

QuickCool AB har idag erhållit sitt certifikat enligt ISO 13485:2016, Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål (Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes).

Certifikatet är utställt av TÜV SÜD och gäller till och med november 2020. Certifikatet intygar att QuickCool AB har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven avseende utveckling, produktion och distribution av medicintekniska produkter.

”Certifieringen är en mycket viktig milstolpe i vårt utvecklingsarbete, och innebär att vi nu kan fortsätta vår resa mot CE-märkning och lansering av QuickCool® SYSTEM enligt plan.” säger Fredrik Radencrantz.

För information om QuickCool AB, vänligen kontakta

Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som Quickcool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 09 mars 2018.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.

Taggar:

Dokument & länkar