Månadsbrev mars 2018

Report this content

Bäste Aktieägare,

Mars månad präglades av fortsatta samtal med potentiella distributörer, optimering av materialflöden och fortsatt dialog med leverantörer. 

Det händer så mycket just nu att det är svårt att berätta exakt vad vi gör. Alla jobbar mycket och fokuserat på att sammanställa det som krävs inför våra kommande tredje parts tester.

Vi kommunicerar med potentiella distributörer varje dag på ett eller annat sätt. Två dagar i veckan har vi avsatt tid för telefonkonferenser och vi träffar potentiella distributörer när tillfälle ges. Det är viktigt att välja rätt. Vi vill arbeta med dedikerade distributörer på varje enskild marknad som ”brinner lika mycket för hypotermi och vår unika nasal kyllösning” - som vi gör.

Vi har träffat några av våra viktigaste leverantörer under mars månad och lagt beställningar på de komponenter med längst leveranstid. Samtidigt arbetar vi ständigt med förbättra kommande materialinköp och materialflöden inför lanseringen tillsammans med dem.

Vi deltog i ”The 8th Annual Therapeutic Hypothermia And Temperature Management: Current And Future Directions Conference”, en konferens som fokuserade på en rad olika områden inom forskning och utveckling av hypotermi. Det var mycket lärorikt och intressant att träffa konkurrenter, forskare, läkare, och slutanvändare. Även om deltagarna kom från ett 20-tal olika länder, så var merparten från USA. Det var givande att höra om det ökade intresset för hypotermi i samband med behandling av stroke patienter.

Läs gärna mer genom att klicka på följande länk:
http://www.cvent.com/events/8th-annual-therapeutic-hypothermia-and-temperature-management-current-and-future-directions/event-summary-80f37320969a4d4aa03c84a4fae312c3.aspx

Vi tackar John, en av våra aktieägare, för ett trevligt besök på vårt kontor.

bolagets hemsida kan du hitta “Frågor och svar” där vi samlar många vanligt förekommande frågor om QuickCool och vår lösning.

Alla på QuickCool önskar dig en riktigt Glad Påsk!

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB 
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se

Taggar:

Dokument & länkar