Marknadsmeddelande 33/18 - Sista dag för handel med Quickcool AB:s TO 1 är den 30 januari 2018

Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, QUICK TO 1, är den 30 januari 2018. 

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: QUICK TO 1
ISIN-kod: SE0009267990
Orderbok-ID: 40YF
CFI: RMXXXX
FISN: QUICKCOOL/OPT RTS 20180201
Sista handelsdag: 30 januari 2018

Stockholm den 24 januari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se