Marknadsmeddelande 35/19 – Information om QuickCool AB:s teckningsoption

Första dag för handel med QuickCool AB:s teckningsoptioner QUICK TO 2 är den 14 februari 2019

En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie.

Fullständiga optionsvillkor finns på bolagets hemsida.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: QUICK TO 2
ISIN-kod: SE0011985092
Orderboks-ID: 4YKJ
CFI: RMXXXX
FISN: QUICKCOOL/OPT RTS 20211130
Första dag för handel: 14 februari 2019
Market segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick size: A (Other instruments) 

Stockholm den 8 februari 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se