Marknadsmeddelande 47/19 – Information om omvänd split och ny ISIN-kod i QuickCool AB

Sista dag för handel i QuickCool AB:s aktier före omvänd split med villkoren 1:10 är den 6 mars, 2019 och första dag för handel efter omvänd split är den 7 mars, 2019.

Med hänvisning till QuickCool AB:s pressmeddelande från bolagsstämman som hölls den 18 februari, 2019, genomför bolaget omvänd split. Aktierna kommer handlas med ny ISIN-kod från den 7 mars, 2019. Orderboks-ID kommer inte ändras. 

Observera att den omvända spliten även medför ändring av villkoren för teckningsoptioner serie QuickCool TO 2, (QUICK TO 2). Tio (10) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs 14,00 SEK per aktie 

Information om omvänd split:
Kortnamn: QUICK
Villkor: 1:10
Nuvarande ISIN-kod: SE0007604160
Sista handelsdag med gammal ISIN-kod: 6 mars 2019
Första handelsdag med ny ISIN-kod: 7 mars 2019
Ny ISIN-kod: SE0012351799
Oförändrat orderboks ID: 413J
Antal aktier efter split: 2 975 140
Nytt kvotvärde: Sek: 1,00
 

Stockholm den 1 mars, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera