Mer från Bolaget Månadsbrev augusti 2019

Report this content

Under augusti månad har vi fortsatt med vårt utvecklings- och dokumentationsarbete. Vi presenterade vår delårsrapport och mottog beskedet om att vår PCT-ansökan, som avser en innovativ grimma, har publicerats.  

Vi presenterade vår delårsrapport för kvartal 2. Några av de största händelserna under det andra kvartalet innefattar en riktad nyemission till AB Emendum, Biovation Sciences Ltd. blev ny stor ägare i QuickCool AB, och en extra bolagsstämma hölls då ändringar i styrelsen beslutades och fyra nya styrelseledamöter registrerades.

Vårt försenade utvecklingsprojekt har försvårat anskaffningen av nödvändigt rörelsekapital. Det befintliga finansieringsupplägg, som aktiverades i juni förra året, har kritiserats. Styrelsen har utvärderat olika finansieringslösningar under året. Styrelsen för QuickCool har mottagit ett förslag om långsiktig finansiering av QuickCools löpande verksamhet fram till beviljandet av den erforderliga CE-märkningen av QuickCool® SYSTEM. Finansieringsförslaget omfattar en potentiell "omvänd fusion" med ett företag med verksamheter inom kosttillskott, biotech och läkemedelsindustrin. Denna långsiktiga finansieringslösning gör det möjligt för QuickCools organisation att frigöra resurser, fokusera på att slutföra utvecklingsprojektet och uppnå CE-märkningen, utan att ägna ytterligare tid åt finansieringsfrågor. Styrelsen räknar med att kunna presentera ett förslag till aktieägarna under september.

QuickCools PCT-ansökan, som avser en innovativ grimma som skall användas under mild hypotermibehandling inom sjukvården, publicerades under augusti månad.

Vi kommer att fullfölja vår ansökan hos de patentmyndigheter i de länder där vi anser att det finns ett kommersiellt värde under det närmaste året.             

Följ oss gärna på LinkedIn. Eller ta del av ytterligare information som finns på vår hemsida: http://www.quickcool.se/ 

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB 
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar