Mer från Bolaget Månadsbrev december 2019

Report this content

Vi har avslutat ett händelserikt år och välkomnar ett nytt, spännande 2020!

När man reflekterar på det gångna året så förstår man att det har varit ett händelserikt år. Om man frånser alla deltaganden i diverse konferenser och symposier såsom exempelvis Therapeutic Temperature Management konferensen i Miami, Post Cardiac Arrest International Symposium i Lund och SAMTIT i Upplands Väsby, möten med potentiella distributörer i olika länder, samt samtal, presentationer och diskussioner tillsammans med investorer, Aktiespararföreningar och Aktiedagar, så är det nästan svårt att förstå att vi har hunnit med så mycket under året.

Det viktigaste för oss är givetvis vårt utvecklingsprojekt. Vi tvingades tyvärr genomföra betydande förändringar i utvecklingsprojektet i början på året för att reducera tekniska risker och hantera leverantörsproblem. Konsekvensen resulterade i ytterligare försening av projektet men vi gjorde bedömningen att detta var nödvändigt för att vi skall uppnå den målbild som vi har avseende the QuickCool® SYSTEM. Idag ser vi att varje enskild teknisk komponent som vi har valt att använda fungerar som den skall, både enskilt och tillsammans med övriga komponenter. Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att avsluta utvecklingsprojektet och all dokumentation under året.

Vi har investerat i produktionsutrustning och maskiner för vår produktion av ballongkatetrar på fabriken och påbörjat produktionen av de första 200 enheterna som vi ska använda för långtidstester, valideringar och liknande.

Under året har vi arbetat med att förstärka vår IPR portfölj och lämnat in flertalet patentansökningar för att förstärka vårt grundpatent ytterligare.

I november genomfördes den årliga granskningen av vårt kvalitetsledningssystem av vår notified body, TÜV Süd enligt ISO 13485 och vi kan därmed fortsätta vårt arbete med målet att CE-märka vår patenterade lösning innan årets slut.

Ungefär 1,5 miljoner européer drabbas av ischemisk stroke varje år i Europa.
I Euro-HYP-1 studien ville man inkludera 2500 ischemisk stroke patienter, men endast 98 patienter inkluderades slutligen i studien. Det finns ett antal skäl till varför de inte uppnådde sina mål. Några av de främsta orsakerna är a) det blev för kallt med ytkyla för de patienter som samtliga var i vaket tillstånd, b) ytkylan orsakade frossa, c) de höga doser av opioder som användes för att minimera effekterna av frossa.

Några slutsatser är till vår fördel: 1. det råder allmän enighet bland läkarkåren. "Mild hypotermi" bör gynna en ischemisk stroke patient på liknande sätt som en patient som har drabbats av hjärtstopp.
2. nuvarande ytkylteknik kan inte användas eftersom de orsakar frossa. Ny teknik måste introduceras. 3. Man fann biomarkörer i patienternas blod som indikerar att mild hypotermi är gynnsamt (lägre GFAP nivåer), men behandlingarna varade inte tillräckligt länge för att visa detta vetenskapligt och 4. mild hypotermi behandling är inte av skada för dessa patienter.

Vårt QuickCool® SYSTEM orsakar inte frossa!

Intresset för och den framtida tillämpningen av mild hypotermi innebär ständigt växande marknadspotential. Det totala försäljningsvärdet uppgick till ca. en miljard USD 2018, och beräknas öka med 6,34% årligen och uppgå till drygt USD 1,8 miljarder år 2027.

Vi önskar tacka alla aktieägare, leverantörer och samarbetspartners för allt stöd under 2019!

Och vi ser fram emot ett framgångsrikt nytt decennium. Vi börjar med 2020!

Följ oss gärna på LinkedIn. Eller ta del av ytterligare information som finns på vår hemsida: http://www.quickcool.se/

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se

Dokument & länkar