Mer från Bolaget Månadsbrev februari 2018

Report this content

Februari månad präglades av återkoppling till alla dem som vi träffade på Arab Health i Dubai, usability övningar, ”line extensions” förberedelser, optimering av materialflöden och inköpsfrågor.

Vissa av oss på kontoret var på skidsemester medan några låg nedbäddade i influensa.

Vi träffade väldigt många intressanta företag och intresserade personer på Arab Health i Dubai. Vi har intensifierat antalet telefonkonferenser och möten med några av dem, samt med tidigare kontakter, som vi finner lämpliga och passande som potentiella distributörer på olika marknader. Vi väljer varsamt och nogsamt. Det är mycket som skall stämma.

Vi har genomfört ”usability” övningar för att bilda oss en uppfattning om hur vårt användargränssnitt på kylenheten respektive användarmanualen upplevs av olika personer inom vården. Är ljuset för starkt? Är ljudet för lågt? Är texten tillräckligt stor? Uppfattar och förstår man varningssymbolerna?

Som tidigare nämnts så har vi valt att CE-märka kylenheten, slangkassetten samt ballongkatetern var och en för sig. Det innebär att vi kommer att lämna in tre tekniska filer för CE-märkning, istället för en. Det kommer att underlätta framtida introduktioner av engångsartiklar för andra, nya indikationer. Det är detta vi menar med ”line extensions”. Tanken är givetvis att återanvända så mycket som möjligt av det som vi inom kort kommer att CE-märka och ”ersätta” ballongkatetern med en annan engångsartikel som uppfyller ett visst kliniskt behov och sedan koppla den till vår slangkassett och kylenhet. Vi har förhoppningsvis anledning att återkomma med ytterligare information om ”line extensions” under året.

Vår inköpschef arbetar med att optimera inköp och materialflöden inför lanseringen. Det är initialt långa ledtider på några specifika komponenter. Beställningar initieras nu för att säkerställa att de 200 komponenter levereras i tid.

Vi besökte och träffade Aktiespararna i Eslöv i Skåne. Alltid trevligt att träffa engagerade och kunniga aktiesparare. Många intelligenta frågor ställdes och vi förde en givande diskussion.

Följ oss gärna på QuickCools LinkedIn sida, där vi lägger upp bilder och information från våra möten:

https://se.linkedin.com/company/quickcool-ab

bolagets hemsida kan du hitta “Frågor och svar” där vi samlar många vanligt förekommande frågor om QuickCool och vår lösning.

Taggar:

Dokument & länkar