Mer från Bolaget Månadsbrev februari 2020

Report this content

Under februari månad har vi fortsatt med vårt utvecklings- och dokumentationsarbete. Vi CE-märkte vår positioning strap/grimma, fortsatte arbetet med ytterligare en patentansökan, utökade vår organisation med Sara Nehlstedt, och fortsatte förhandlingarna avseende den långsiktiga finansieringen.

QuickCools Positioning Strap som avser att fixera katetrar under behandling har CE-märkts. Den har anmälts till Läkemedelverkets register för medicintekniska klass I-produkter. Positioning strap ingår i Bolagets Nasal Cooling Kit, vilket är ett engångskit, som tillsammans med QuickCool® SYSTEM ämnas användas under kylbehandling av hjärtstoppspatienter. Grimmans funktion gör det möjligt för vårdpersonalen att undvika tejp på patientens ansikte/huvud för att fixera katetrar. Vi har sökt förstärkt skydd och patent för Positioning Strap i ett flertal länder.

Under året inlämnas de tekniska filerna för resterande delar av systemet för granskning av Bolagets notified body, TÜV Süd, som en del av CE-märkningsprocessen för QuickCool® SYSTEM.

Under februari har vi fortsatt arbetet med att ta fram underlag för ytterligare två patentansökningar. Vi avser att lämna in den ena patentansökan inom några veckor.

Ny Director Quality Assurance and Regulatory Affairs är Sara Nehlstedt. Sara har en Master i Medical Science från Lunds Universitet och har arbetat inom medicinteknik och med QA frågor i över 15 år. Sara var en av grundarna till SensoDetect AB där hon förutom att utveckla ett kvalitetslednings-system (Quality Management System, QMS), ansvarade för alla regulatoriska aspekter under produktutvecklingen, lanseringen och eftermarknaden. Det senaste året har Sara förberett ProstaLund och Bildteknik International i Lund inför det nya Medical Directive Regulation (MDR). Sara har redan börjat hos oss och fortsätter arbetet med att anpassa vår QMS enligt MDR.

Den 12 februari 2020 ingick vi i en avsiktsförklaring med det kanadensiska Esport-företaget GameCubed Inc. och dess aktieägare, enligt vilken aktieägarna i GameCubed kommer att överföra ett innehav om 100 % i GameCubed till QuickCool i utbyte mot nyemitterade QuickCool-aktier. Slutförandet av transaktionen är föremål för ett antal villkor, inklusive genomförandet av bindande avtal och godkännande av både aktieägarna samt marknadshandelsplatsen.

Samtidigt med slutförande av det omvända förvärvet kommer samtliga tillgångar, verksamhet och anställda i QuickCools befintliga verksamhet knoppas av till ett nybildat 100% dotterbolag till QuickCool ("Nya QuickCool") och omstruktureras. Styrelsen utvärderar möjligheten att dela ut aktierna i Nya QuickCool till aktieägarna i QuickCool, genom en utdelning eller liknande struktur. Styrelsen återkommer under mars med mer information och förslag till beslut avseende den framtida strukturen.

Följ oss gärna på LinkedIn. Eller ta del av ytterligare information som finns på vår hemsida: http://www.quickcool.se/

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se

Dokument & länkar