Mer från Bolaget Månadsbrev november 2018

Under november har fokus varit på att förbereda vår marknadsintroduktion. I samband med Medica i Düsseldorf träffade vi blivande distributörer. Vi intensifierade samarbetet med  våra samarbetspartners som skall sammansätta våra produkter, deltog i sepsis dagen i Malmö, genomförde en extra bolagsstämma och undertecknade distributionsavtal för de baltiska staterna.

Vi träffade några leverantörer och potentiella distributörer för 8 marknader under Medica mässan i Düsseldorf. Hälften av dem har vi träffat förut och de övriga träffade vi för första gången då de avser nya marknader. Det sparar både tid och pengar att träffa alla vid en mässa som Medica, som är världens största medicintekniska mässa. Läs gärna mer på: https://www.medica-tradefair.com/

Vi deltog i Forskningens Dag i Malmö med seminarier och presentationer under temat ”sepsis”. Väldigt intressant och givande. Läs gärna mer på: http://www.vetenskaphalsa.se/forskningens-dag-2018/

En extra bolagsstämma hölls måndagen den 19 november i QuickCools lokaler i Lund. Som komplement till det finansieringsavtal som vi ingick med European High Growth Opportunities Securitization Fund beslutades att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om totalt 6,2 MSEK. Denna företrädesemission säkerställer att vi har tillräcklig finansiering för att klara av de investeringstoppar som uppstår när kostnaderna för tredjepartstestning och inköp av komponenter för 0-serien uppstår.

I vårt Memorandum framgår det att vår styrelseordförande Göran Brorsson, Lennart Sjölund, (störste ägare, tillika styrelseledamot och grundare), Mats Danielsson (näst största ägare och Professor i medicinsk bildfysik vid KTH), Kenneth Radencrantz, samt undertecknad i egenskap av VD, har teckningsförbindelser om totalt 3 MSEK. Detta belopp är garanterat. Mer information om den extra bolagsstämman finns i dokumentsamlingen på vår hemsida, www.quickcool.se

Vi undertecknade ett distributionsavtal för Estland, Lettland och Litauen med UAB Labostera. Labostera har distributionsrättigheter till andra medicintekniska produkter såsom spektrometrar, ENT- produkter, analysutrustning och utrustning för organtransplantationer, för att bara nämna några. Labostera är väletablerat i Litauen, men växer snabbt i både Estland och Lettland.

Vi arbetar intensivt med de anpassningar av de komponenter vi tvingats till att ändra i slutfasen av utvecklingen av vår kylenhet. Det är uppmuntrande att se det stora intresset för vår unika kyllösning när vi träffar potentiella distributörer. Vi fortsätter med att förbereda vår lansering genom att skriva avtal med noga utvalda samarbetspartners och distributörer på varje enskild marknad.

Följ oss gärna på LinkedIn. Eller ta del av ytterligare information som finns på vår hemsida: http://www.quickcool.se/

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB 
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se

Taggar:

Om oss

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se

Prenumerera

Dokument & länkar