Mer från Bolaget Månadsbrev oktober 2019

Report this content

Under oktober månad har vi fortsatt med vårt utvecklings- och dokumentationsarbete. Förhandlingarna avseende vår finansiering har fortsatt och styrelsen föreslår en omstrukturering av verksamheten för att säkra finansieringen, Landskrona Tekniska Förening besökte vårt kontor och vi har förberett oss inför vår Notified Body, TÜV Süds, årliga revision av vårt kvalitetsledningssystem.  

Styrelsen föreslår att det befintliga QuickCool-företaget omvandlas till en holdingbolagsstruktur för att investera i cannabis- och andra alternativmedicinska marknader samt att, i ett separat nytt dotterbolag, fortsätta att utveckla QuickCool® SYSTEM. Förändringen ger förutsättningar till en finansieringslösning för förvärv inom medicinsk cannabis, samt säkerställer finansiering och utvecklingen av QuickCool® SYSTEM.

Bolaget har erhållit ett Term-Sheet innehållande förslag till huvudsakligt innehåll i ett finansieringsav-tal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (”EHGO”) som innebär att Bolaget, under en 36-månadersperiod, kan erhålla ett totalt kapitaltillskott om 600 MSEK.

Finansieringen beräknas förse QuickCool med kapital över de närmsta tre (3) åren för att kunna genomföra implementering av såväl ny verksamhetsinriktning bestående av att utföra investeringar på marknaden för medicinsk användning av cannabis och andra alternativa behandlingsmetoder, som det fortsatta arbetet med Bolagets CE-märkningsaktiviteter av QuickCool® SYSTEM.

CBD-olja produceras vanligtvis av cannabisplantan Cannabis Sativa, även känd som 'industrihampa'. Cannabidiol (CBD) har inga psykoaktiva effekter jämfört med THC. Vid extraheringen av CBD-olja koncentreras ämnet CBD. Det vanligaste sättet att dosera CBD-olja är att droppa några droppar under tungan. Vetenskapliga studier pekar på många hälsofördelar av CBD.

Styrelsen anser att den nya verksamheten utgör en unik investeringsmöjlighet för nuvarande och framtida aktieägare i QuickCool, eftersom det finns få diversifierade investeringsplattformar på marknaden för cannabis för medicinsk användning på europeiska värdepappersbörser.

Landskrona Tekniska Förening besökte oss en eftermiddag och vi fick möjlighet att berätta mer om vår tekniska lösning och om hur man behandlar patienter som har drabbats av hjärtstopp med hypotermi och hur man kan tillämpa vår unika kyllösning i detta avseende.

Vår notified body, TÜV Süd, genomför sin årliga revision av vårt kvalitetsledningssystem de första dagarna i november månad enligt ISO 13485:2016. Vissa förberedelser har gjorts och vi ser fram emot en lyckad genomförd inspektion och granskning av vårt kvalitetsledningssystem.

Följ oss gärna på LinkedIn. Eller ta del av ytterligare information som finns på vår hemsida: http://www.quickcool.se/ 

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB 
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden

E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar