Mer från Bolaget Månadsbrev september 2019

Report this content

Under september månad har vi fortsatt med vårt utvecklings- och dokumentationsarbete. Förhandlingarna avseende vår långsiktiga finansiering har fortsatt och vi presenterade QuickCool till Aktiespararna i Trollhättan.  

Förhandlingarna om finansieringsförslaget pågår, med målet att underteckna en avsiktsförklaring i oktober. Som tidigare offentliggjorts av QuickCool omfattar finansieringsförslaget en potentiell "omvänd fusion" med ett tredjepartsföretag med olika verksamheter inom kosttillskott, biotech och läkemedelsindustrin som har annan karaktär än QuickCools verksamhet. Betalning av köpeskillingen för detta förvärv görs genom utfärdandet av nya QuickCool aktier. Genom denna transaktion skapas en koncern som skulle kunna bidra till den långsiktiga finansieringen av QuickCools utvecklingsprojekt.

Så snart slutgiltiga villkor har överenskommits mellan parterna, kommer styrelsen att göra ett tillkännagivande om den potentiella transaktionen (som för närvarande omfattas av ett sekretessavtal enligt marknadspraxis) samt kalla till en extra bolagsstämma för beslut.

Vi presenterade QuickCool och vår unika kyllösning till ett stort antal engagerade aktiesparare i Trollhättan. Alltid lika givande att träffa aktiesparare som ställer kloka och nyfikna frågor.

Följ oss gärna på LinkedIn. Eller ta del av ytterligare information som finns på vår hemsida: http://www.quickcool.se/ 

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB 
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar