• news.cision.com/
  • QuickCool/
  • QuickCool AB (publ): European High Growth Opportunities Securitization Fund begär konvertering av konvertibler

QuickCool AB (publ): European High Growth Opportunities Securitization Fund begär konvertering av konvertibler

Report this content

European High Growth Opportunities Securitization Fund har genom meddelande till styrelsen för QuickCool AB (Publ) ("QuickCool") påkallat sin rätt till konvertering av de konvertibler som har utfärdats i enlighet med den finansieringslösning som QuickCool tidigare har meddelat om genom ett pressmeddelande den 21 juni 2018.

QuickCool har erhållit meddelande från European High Growth Opportunities Securitization Fund angående konvertering av konvertibler till 272 727 aktier i QuickCool, motsvarande 300 000 kronor av konvertibellånet. Konverteringskurs per aktie uppgår till 1,10 kronor.

Efter registrering hos Bolagsverket kommer QuickCools totala aktiekapital uppgå till 6 645 044 kronor och det sammanlagda antalet aktier kommer att uppgå till 6 645 044.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool© system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter som drabbats av t.ex. akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar