• news.cision.com/
  • QuickCool/
  • QuickCool AB (publ): Förhandlingarna, avseende det förslag som kommer att säkra långsiktig finansiering, pågår och förväntas avslutas under oktober månad

QuickCool AB (publ): Förhandlingarna, avseende det förslag som kommer att säkra långsiktig finansiering, pågår och förväntas avslutas under oktober månad

Report this content

Förhandlingarna om finansieringsförslaget pågår, med målet att underteckna en avsiktsförklaring i oktober.

Som tidigare offentliggjorts av QuickCool omfattar finansieringsförslaget en potentiell "omvänd fusion" med ett tredjepartsföretag med olika verksamheter inom kosttillskott, biotech och läkemedelsindustrin som har annan karaktär än QuickCools verksamhet. Betalning av köpeskillingen för detta förvärv görs genom utfärdandet av nya QuickCool aktier. Genom denna transaktion skapas en koncern som skulle kunna bidra till den långsiktiga finansieringen av QuickCools utvecklingsprojekt.

Så snart slutgiltiga villkor har överenskommits mellan parterna, kommer styrelsen att göra ett tillkännagivande om den potentiella transaktionen (som för närvarande omfattas av ett sekretessavtal enligt marknadspraxis) samt kalla till en extra bolagsstämma för beslut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 07 oktober 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool© system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter som drabbats av t.ex. akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar