• news.cision.com/
  • QuickCool/
  • QuickCool AB (publ): Förhandlingarna med den tilltänkte parten i en "omvänd fusion" har lagts på is.

QuickCool AB (publ): Förhandlingarna med den tilltänkte parten i en "omvänd fusion" har lagts på is.

Report this content

Styrelsen utvärderar för närvarande liknande lösningar inom samma branscher, vilket kompletterar Quickcools långsiktiga finansieringsstrategi. Efter flera veckors förhandlingar om en "omvänd fusion" med ett tredjepartsföretag, som tillkännagavs den 29 augusti, har förhandlingarna avbrutits på grund av olika uppfattningar om värderingen.

Enligt det pressmeddelande som offentliggjordes den 29 augusti hade ett finansieringsförslag lagts fram för styrelsen, bestående av en "omvänd fusion" med ett tredjepartsföretag med olika verksamheter inom kosttillskott, biotech och läkemedelsindustrin som har annan karaktär än QuickCools verksamhet. Betalning av köpeskillingen för detta förvärv skulle göras genom utfärdandet av nya QuickCool aktier.

Dessa förhandlingar har avbrutits på grund av olika uppfattningar om värderingarna. QuickCools styrelse är aktiv i diskussioner om alternativa långsiktiga finansieringslösningar.

Parallella diskussioner har pågått med ett liknande företag inom samma branscher med ett liknande upplägg, dvs en potentiell "omvänd fusion". Genom denna transaktion skapas en koncern som skulle kunna bidra till den långsiktiga finansieringen av QuickCools utvecklingsprojekt.

Styrelsen kommer att presentera den finansiella lösningen så snart den har slutförts och kalla till en extra bolagsstämma för beslut. Avsikten är att slutföra förhandlingarna under oktober månad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool© system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter som drabbats av t.ex. akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar