QuickCool AB (publ) ingår avsiktsförklaring med Biovation

Report this content

Som tidigare kommunicerats föreslår QuickCool AB (publ) (”QuickCool”) omvandla det befintliga QuickCool-företaget till en holdingstruktur för investeringar i cannabis- och andra alternativmedicinska marknader samt att, i ett separat nytt dotterbolag, fortsätta att utveckla QuickCool® SYSTEM.

Som ett led i verksamhetsförändringen avser QuickCool att ingå avtal med Biovation Sciences Ltd. (”Biovation”) avseende investeringsrådgivning och stöd för investeringar i ytterligare verksamheter. QuickCool och Biovation har per den 19 november 2019 ingått avsiktsförklaring om sådant samarbete. Slutligt avtal mellan parterna är villkorat av godkännande vid den extra bolagsstämman den 3 december 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2019.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool© system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter som drabbats av t.ex. akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se 

Taggar:

Dokument & länkar