• news.cision.com/
  • QuickCool/
  • QuickCool AB (Publ): Styrelsen har idag beslutat om att inge en egen ansökan om Bolagets försättande i konkurs

QuickCool AB (Publ): Styrelsen har idag beslutat om att inge en egen ansökan om Bolagets försättande i konkurs

Report this content

Förutsättningar saknades för att genomföra ett omvänt förvärv med GameCubed inom rimlig tid och Bolaget befinner sig på obestånd.

Styrelsen för Bolaget har i dag, sedan det blivit uppenbart att förutsättningar saknas för att genomföra ett omvänt förvärv med GameCubed, Spotlights beslut om avnotering av bolaget per den 17e april samt den finansiella turbulens som uppstått i samband med Corona-viruset gör att styrelsen bedömer det omöjligt att få in nödvändigt kapital i Bolaget för att säkerställa fortsatt drift.  Styrelsen har beslutat att inge en egen ansökan om Bolagets försättande i konkurs då Bolaget befinner sig på obestånd.

Lunds tingsrätt har beslutat att Bolaget skall försättas i konkurs, och till konkursförvaltare förordnat advokaten Anne Merete Mellemsaether.

Lund 9 April 2020
QuickCool AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2020.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Dokument & länkar