Slutliga tidsplanen för företrädesemissonen i QuickCool AB (publ)

Måndagen den 19 november, 2018, klockan 17.00 hölls extra bolagsstämma i QuickCool AB (publ) i bolagets lokaler i Lund. Notera att tidsplanen avviker från den tidsplan som initialt meddelades i kallelsen.

Den slutliga tidsplanen för företrädesemissonen i QuickCool AB presenteras härmed:

22 november 2018  Sista dag för handel i Quickcool-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen 
23 november 2018  Första dag för handel i Quickcool-aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen 
26 november 2018  Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen 
Omkring 27 november 2018  Memorandum offentliggörs 
28 november – 12 december 2018  Teckningsperiod  
28 november – 10 december 2018  Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market 
28 november 2018 (tillsvidare)  Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen 
Omkring 14 december 2018  Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen 

För information om bolaget, vänligen kontakta
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Taggar:

Dokument & länkar