Qvanti - ny tjänst ska öka lönsamheten för restauranger och hotell

Qvanti är en ny tjänst som hjälper hotell- och restaurangverksamheter att sänka sina inköpskostnader. Det sker främst genom att undvika beställningarna utanför inköpsavtalen. Genom Qvanti kan hotell- och restaurangägare spara mellan 5-15 procent på sina totala inköpskostnader. 

De flesta inköpen till restauranger och hotell sker genom volymavtal som ger en låg och kontrollerad kostnad. Inköp av varor och produkter utanför avtalen är oftast betydligt dyrare. Med den nya tjänsten Qvanti identifieras samtliga produkter som hamnat utanför avtalen, samtidigt som relevanta inköpsvolymer säkerställs för att bonusar ska betalas ut. Bland kunderna finns redan Urban Deli, Wallmans Group och ESS Group med flera hotell och restauranger runt om i landet.

Bakom Qvanti står Andreas Moene och Björn Bjerregaard som även driver bolaget PreOpening. Det är ett konsultföretag inom restaurang, hotell och besöksnäringen som leder processer från förstudier till konceptutveckling, projektering och driftsstöd.

– När vi började med optimering av inköp för våra kunder i PreOpening insåg vi snabbt att det fanns stora summor att spara. Det är därför som vi nu lanserar Qvanti som ett fristående bolag. Hittills har vi redan lyckas sänka inköpskostnaderna för våra kunder med 5-15 procent, oavsett om de är kvarterskrogar eller större hotellkedjor, säger Andreas Moene som är vd på Qvanti.

Genom Qvanti samlas alla leverantörer i ett system tillsammans med ingångna avtal och inköpskrav, utlovade volymer och bonusar. Sedan analyseras inköpen för att se vad som köps i och utanför avtalen. I processen tar Qvanti hänsyn till kvalitet, leveranser samt att det rätt produkter inhandlas. Därefter skapas åtgärdsplaner som redovisar artiklar som bör undvikas, felaktiga inköp samt artiklar som kan bytas mot lämpligare alternativ och vilken besparingspotential det ger.

Efter åtgärder sker löpande mätning, rapportering och uppföljning samt vid behov implementering i verksamheten. Detta leder fram till en löpande besparingsrapport som visar kunden exakt hur mycket de sparat. 

Qvanti lanserades i slutet av april med kontor i Stockholm och Göteborg som hjälper hotell och restauranger i hela landet. 

Andreas Moene, vd för Qvanti
Mobil: 0725 268 282
Mail: andreas@qvanti.se 

www.qvanti.se

Taggar:

Om oss

Merparten av inköpen till hotell och restaurang sker idag genom volymavtal på ett antal utvalda produkter i syfte att ge en låg och kontrollerbar kostnadsbild. När produkter köps in utanför dessa avtal blir prisbilden i de flesta fall betydligt högre. Genom Qvanti samlas alla leverantörer i ett systemverktyg tillsammans med ingångna avtal och inköpsförutsättningar, utlovade volymer samt bonusar.

Prenumerera

Citat

– Hittills har vi redan lyckas sänka inköpskostnaderna för våra kunder med 5-15 procent, oavsett om de är kvarterskrogar eller större hotellkedjor.
Andreas Moene, vd på Qvanti.