Qvanti rekryterar operativ chef

Report this content

Qvanti är en ny tjänst som hjälper hotell och restauranger att förbättra sin driftsekonomi samt öka lönsamheten i inköpen. Nu rekryteras Christian Kirchner som operativ chef till verksamheten för att klara efterfrågan och tillväxt.

Qvanti lanserades 2017 för att optimera lönsamheten för hotell, restauranger och konferensanläggningar utan att påverka kvaliteten. Nu rekryteras Christian Kirchner till bolaget för att leda expansionen. Christian har över tjugo års erfarenhet av ledarskap inom hotell- och restaurangbranschen och kommer senast från tjänsten Food and Beverage Director Quality hotel Sweden and Denmark.

– Med Qvanti får jag vara delaktig i att bygga ett företag under dess viktigaste expansionsfas. Behovet av att förbättra lönsamheten i branschen är stort då hotell och restauranger har stora inköpsvolymer i kombination med små vinstmarginaler, säger Christian Kirchner, operativ chef på Qvanti. Samtidigt är det även en bransch i ständig förändring vilket kräver extra stor ordning på kostnader och försäljning. 

Qvanti startades som en del av PreOpening, ett konsultbolag inom hotell- och restaurangbranschen. PreOpening arbetar med att säkerställa fastighetsägares investeringar samt bistår arkitekter i skapandet av funktionella och effektiva verksamheter. Vidare hjälper PreOpening operatörer och restauratörer att få lönsamhet i driften, vilket blev grunden till Qvanti.   

– Christian Kirchner är en viktig strategisk rekrytering för att vi ska klara efterfrågan säger Andreas Moene, VD och grundare av Qvanti. Med stort kunnande av både stordrift och egenföretagande kompletterar han vårt erbjudande. Christian har också en lång erfarenhet av lönsamhetsoptimering för hotell- och restaurangverksamheter.

Christian Kirchner påbörjar sin tjänst 5 mars. Bland Qvantis kunder finns Urban Deli, Wallmans Group, Bockholmengruppen, Eriks restauranger samt ESS Group med ett flertal hotell och restauranger runt om i landet.

För mer information kontakta:

Andreas Moene, vd för Qvanti
Mobil: 0725 268 282
Mail: info@qvanti.se

Christian Kirchner, COO för Qvanti
Mobil: 0703 911 060
Mail: kirchner@qvanti.se

Så här fungerar Qvanti:

I en verksamhetsanalys genomförs platsbesök och inläsning av verksamheten. Samtliga konton samlas in för analys och sedan identifieras nuvarande beteende och rapport med beskrivning av förbättringspotential levereras.

För inköp så samlas alla inköpsdata från berörda leverantörer in tillsammans med ingångna avtal och inköpskrav, utlovade volymer och bonusar. Sedan analyseras inköpen för att se vad som köps inom och utanför avtalen. I processen tar Qvanti hänsyn till kvalitet, leveranser samt att rätt produkter köps. Därefter skapas åtgärdsplaner som redovisar artiklar som bör undvikas, felaktiga inköp samt artiklar som kan bytas mot lämpligare alternativ och vilken besparingspotential det ger. Efter åtgärder sker löpande mätning, rapportering och uppföljning samt vid behov implementering i verksamheten. Det leder fram till en löpande besparingsrapport som visar kunden exakt hur mycket de sparat. 

www.qvanti.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Qvanti är en ny tjänst som hjälper hotell och restauranger att förbättra sin driftsekonomi samt öka lönsamheten i inköpen. Nu rekryteras Christian Kirchner som operativ chef till verksamheten för att klara efterfrågan och tillväxt.
Twittra det här

Citat

Christian Kirchner är en viktig strategisk rekrytering för att vi ska klara efterfrågan. Med stort kunnande av både stordrift och egenföretagande kompletterar han vårt erbjudande.
Andreas Moene, VD och grundare av Qvanti