Bokslutskommuniké 2020 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Report this content

När vi blickar tillbaka, så kan vi konstatera att vi lämnar ett produktivt men på många sätt annorlunda år bakom oss. Efter en ovanligt mild, blöt och blåsig vinter, inleddes årets första månader med rekordlåga elpriser. Som alla vet lamslogs också världen av en pandemi som utmanade och påverkade oss på olika sätt. På Rabbalshede Kraft avslutade vi året med att teckna avtal om sammanlagt tre vindkraftsparker om 100 MW med byggstart första kvartalet 2021.

För mer information, välkommen att kontakta:

Anders Olsson
CFO

Tel. +46 (0) 525-197 12
E-post: anders.olsson@rabbalshedekraft.se

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster. Läs mer om våra tjänster och följ vår utveckling på: rabbalshedekraft.se

Dokument & länkar