Delårsrapport januari - september 2018 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Report this content

Serviceverksamheten tecknade under de tre första kvartalen två nya förvaltningsuppdrag, ett för ekonomisk förvaltning i Kalix samt ett för teknisk förvaltning i Simmatorp. Rabbalshede Kraft förvaltar totalt 186 turbiner varav 101 är egna eller samägda · Affärsutveckling förvärvade under maj månad tre driftsatta vindkraftverk belägna i Falkenberg, Hjo och Skara · Produktionen för bolagets egna parker uppgick till 454 GWh varav 321 GWh är egen och 133 GWh är samägd. Produktionen påverkades negativt av svaga vindförhållanden under första kvartalet men kom tillbaka under framför allt tredje kvartalet. Bolaget hade under perioden en hög tillgänglighet runt 98 procent.

- Nettoomsättningen uppgick mellan januari och september till 172 714 (157 094) tkr
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5 679 (5 529) tkr
- Periodens resultat uppgick till -25 733 (-79 925) tkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 37 244 (-19 949) tkr
- Balansomslutningen uppgick till 2 250 824 (2 245 835) tkr

För ytterligare information, vänligen kontakta
Britta Ersman, Finans och IR-chef
Tel. +46 (0) 525-197 00
info@rabbalshedekraft.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar