Delårsrapport Januari - Juni 2020 Rabbalshede Kraft AB (publ)

Report this content

Första halvåret 2020 har till stor del präglats av Covid-19. Vi har ännu inte sett slutet på pandemin som påverkar oss alla både privat och professionellt. Rabbalshede Kraft fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att vidta rätt åtgärder och hantera situationen på bästa sätt, för alla våra medarbetare, kunder och samarbetspartners.

- Nettoomsättningen uppgick mellan januari och juni till 112 114 (128 548) tkr.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 290 (10 692 ) tkr
- Periodens resultat uppgick till -16 255 (-8 152) tkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden 50 403 (55 255) tkr
- Balansomslutningen uppgick till 2 313 918 (2 242 326) tkr

Läs mer genom att ladda ned rapporten nedan.

Anders Olsson
CFO
0525-197 12
anders.olsson@rabbalshedekraft.se

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se


Taggar:

Dokument & länkar