Peter Wesslau ny VD för Rabbalshede Kraft

Styrelsen för Rabbalshede Kraft har utsett Peter Wesslau som bolagets VD från
1 april 2019. Peter Wesslau efterträder Mads Miltersen.

Peter Wesslau börjar på Rabbalshede Kraft efter 23 års arbete inom Vattenfall där han har haft ledande befattningar inom såväl projektutveckling, drift och förvärv som finansiering och strategier för vindparker.

Vi är glada att kunna informera om att Peter Wesslau tillträder som VD för Rabbalshede Kraft. Peter tillför en stor branscherfarenhet, både från Sverige och internationella marknader. Vi ser fram emot att arbeta med honom och övriga ledningsgruppen med att ytterligare utveckla och leverera enligt strategin för tillväxt. Styrelsen vill också tacka Mads Miltersen för hans värdefulla arbete. Sedan Mads tillträdde 2017 har han utvecklat och haft framgång med bolagets strategi för 2025 och bidragit till att stärka Rabbalshede Krafts ekonomi och operativa förmåga.” säger styrelseordförande Stine Rolstad Brenna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Samuelsson, IR-chef Rabbalshede Kraft
Tel. +46 (0)525-197 00, E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se 

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar