Produktionen för april 2016 uppgick till 30,5 GWh

Svaga vindar under månaden resulterade i en elproduktion om 30,5 GWh (41,3 GWh), vilket är runt 20 procent under förväntad produktion.

Under april har tillgängligheten legat över 98 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel.
+46 (0) 702-79 79 43 , E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se

Lars Larsson, COO
Tel. +46 (0) 703-87 77 07, E-mail;
lars.larsson@rabbalshedekraft.se

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar