Produktionen för februari 2018 uppgick till 49,1 GWh

Report this content

Totalt producerade bolagets vindparker 49,1 GWh elenergi under februari månad, varav 35,9 GWh från egna och 13,2 GWh från samägda parker. Produktionen ligger drygt 30 procent under förväntan på grund av lägre medelvindar än normalt. Tillgängligheten har legat runt 97 procent.

Rabbalshede Kraft erbjuder operativa tjänster och förvaltar vindparker runt om i Sverige för egen ägo och åt partners. Rabbalshede Kraft förvaltar 170 vindkraftverk (438 MW) varav 93 vindkraftverk (266 MW) i egen och samägd regi och 77 verk (172 MW) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 170 vindkraftverken motsvarar drygt 1 200 GWh per år.

Den förväntade produktionen baseras på ett genomsnittligt vindår, s.k. normalår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 702-79 79 43 , E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar