Produktionen för mars 2018 uppgick till 48,6 GWh

Report this content

Totalt producerade bolagets vindparker 48,6 GWh elenergi under mars månad, varav 33,9 GWh från egna och 14,7 GWh från samägda parker. Produktionen ligger drygt 25 procent under förväntan på grund av lägre medelvindar än normalt. Tillgängligheten har legat över 98 procent.

Rabbalshede Kraft erbjuder operativa tjänster och förvaltar vindparker runt om i Sverige för egen
ägo och åt partners. Rabbalshede Kraft förvaltar
178 vindkraftverk (449 MW) varav 93 vindkraftverk (266 MW) i egen och samägd regi och 85 verk (183 MW) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 178 vindkraftverken motsvarar drygt 1 200 GWh per år.
Den förväntade produktionen baseras på ett genomsnittligt vindår, s.k. normalår.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Britta Ersman, Finans- och IR-chef
Tel. +46 (0) 702-79 79 43 , E-mail; britta.ersman@rabbalshedekraft.se 

Prenumerera

Dokument & länkar