Rabbalshede Kraft AB (publ) publicerar sin årsredovisning

Report this content

Idag, torsdagen den 7 april 2022, publicerar Rabbalshede Kraft sin årsredovisning för verksamhetsåret 2021 på bolagets hemsida.

En papperversion av årsredovisningen distribueras till de aktieägare som aktivt beställt en tryckt version via: info@rabbalshedekraft.se

Rabbalshede Kraft AB (publ)

För mer information, välkommen att kontakta:

Anders Olsson
CFO

Tel. +46 (0) 525-197 12
E-post: anders.olsson@rabbalshedekraft.se

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster. Läs mer om våra tjänster och följ vår utveckling på: rabbalshedekraft.se