Rabbalshede Kraft fortsätter växa med nygamla ägare

Report this content

Treïs och Ernst Rosen säljer sina ägarandelar i Rabbalshede Kraft till TD Greystone Infrastructure Fund vars ägarandel därmed ökar från 35% till 87%. Detta är ett helt naturligt steg för fortsatt tillväxt när vi nu ska ta nästa kliv och bredda vårt erbjudande inom förnybar energi.

Rabbalshede Krafts drivkraft har ända sedan starten 2005 varit att aktivt medverka i omställningen till ett mer hållbart energisystem. Vi är idag en etablerad och långsiktig aktör inom förnybar energi som utvecklar, driftsätter, äger samt förvaltar landbaserad vindkraft.

Våra tre huvudägares engagemang för förnybar energi i Norden har varit avgörande för våra ambitioner att växa och agera långsiktigt. När vi nu ska ta nästa kliv på vår resa och bredda vårt erbjudande inom förnybar energi gör vi det med en majoritetsägare som känner oss väl och som funnits vid vår sida sedan 2017.

Treïs och Ernst Rosen har varit viktiga och långsiktiga ägare till Rabbalshede Kraft och bidragit till vår utveckling och vårt tjänsteerbjudande sedan 2013 respektive 2007. När vi nu skiftar strategiskt fokus har både Treïs och Ernst Rosen gemensamt beslutat att sälja sina ägarandelar i Rabbalshede Kraft till TD Greystone Infrastructure Fund. Detta kommer ge oss kontinuitet och en stark finansiell ägare som har kapacitet att utveckla oss vidare.

Med TD Greystone Infrastructure Fund som majoritetsägare kan vi fortsätta växa med en långsiktig ägarstruktur och en tydlig vision; att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer forma morgondagens hållbara och förnybara energi. Vi vill utmana oss själva och branschen genom att utveckla nya lönsamma sätt att producera förnybar energi. 
 

Stine Rolstad Brenna                                                                                       Peter Wesslau                                                                 

Ordförande, Rabbalshede Kraft AB                                                                    VD, Rabbalshede Kraft ABPå Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar. Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation och drift, till förvaltningstjänster. Läs mer om våra tjänster och följ vår utveckling på: rabbalshedekraft.se

Dokument & länkar