Rabbalshede Kraft investerar i vindpark Sköllunga - Högen

Report this content

Rabbalshede Kraft AB har beslutat om att starta byggnation av vindpark Sköllunga – Högen. Projektet innefattar två vindparker i Stenungsund respektive Lilla Edets kommun, Västra Götalands län.

Projektet omfattar sex vindkraftverk med en total effekt om 21 MW.
Anläggningsarbeten startar i september 2019 och planeras vara färdigställd i mars 2021.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Samuelsson, Elhandelschef och IR-ansvarig
Tel. +46 (0) 525-197 13, +46 (0) 703 01 20 49 
E-mail; fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se 

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar