Rabbalshede Kraft publicerar årsredovisningen för 2013

Rabbalshede Kraft publicerar idag årsredovisningen för verksamhetsåret 2013 på www.rabbalshedekraft.se

Den inbundna versionen av årsredovisningen distribueras inom kort till de aktieägare som meddelat att de så önskar. Årsredovisningen kan beställas via e-post info@rabbalshedekraft.se

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Linnard, VD                      
Tel. +46 (0) 525-197 11, +46 (0) 706-100 120             
thomas.linnard@rabbalshedekraft.se

Fredrik Samuelsson, Ekonomichef
Tel. +46 (0) 525-197 13, +46 (0) 703-01 20 49
fredrik.samuelsson@rabbalshedekraft.se

Rabbalshede Kraft AB (publ)
Marknadsvägen 1
457 55 Rabbalshede

Telefon 46 (0) 525-197 00
E-post info@rabbalshedekraft.se
www.rabbalshedekraft.se
Org.nr. 556681-4652

Detta är Rabbalshede Kraft
Rabbalshede Kraft AB (publ) är en snabbväxande aktör inom vindkraft. Bolaget har sedan start år 2005 medverkat till driftsättningen av 62 vindkraftverk varav 38 vindkraftverk inom fem vindparker förvaltas i egen regi. En omfattande projektportfölj utgör grunden för tillväxt, Bolaget har ytterligare 33 verk under byggnation och runt 300 verk i upphandlings, ansöknings- och projekteringsfas. Följ Bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Taggar:

Om oss

Rabbalshede Kraft AB (publ) projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 197 vindkraftverk varav 105 verk är i egen och samägd ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Följ bolagets utveckling på www.rabbalshedekraft.se

Prenumerera

Dokument & länkar