Axvägen och Nybrogatan

Räddningstjänsten har under kvällen larmats till två händelser i Sundsvall.

 

Automatiskt brandlarm Axvägen Nacksta där larmet utlösts av rök i en tvättstuga. Röken kom från en liten brand i en askkopp. Inga skador på fastighet eller personer. Räddning har nu lämnat platsen.

Lägenhet på Nybrogatan. Räddningstjänsten har kommit in i en lägenhet där grannar hört brandvarnare och upplevt röklukt. Visade sig vara torrkokning inne i lägenheten. Räddningstjänsten är kvar på platsen och utför akut restvärde, skapa rökfri miljö i lägenhet och trapphus. Ingen person har kommit till skada.

 

//Inre befäl Mattias Andersson

Prenumerera