Brand i mindre fristående byggnad, Sörsidan, Ånge

Report this content

Räddningstjänsten har larmats till en brand i en vedbod. Styrkan från Ånge är på plats och släckningsarbetet pågår, i nuläget finns ingen risk för spridning till intilliggande byggnader.

/Inre befäl Thomas Hansson