Brand Kubal

Brand i källaren under gjuteriet kubal.

Branden är begränsad och det verkar inte vara någon spridningsrisk för tillfället.

Räddningstjänsten larmades till Kubal på teknisk service, men larmet typades om till brand i byggnad då en person ringer från objektet och kontaterar att det brinner under gjuteriet.

Smälta från gjuteriet har gått ner i källaren och orsakat en brand.

I nuläget är insatsen passiv, då vissa risker föreligger vid dessa typer av insatser.

Räddningstjänsten håller just nu på att göra en taktisk plan tillsammans med personal från Kubal  hur insatsen kommer att genomföras.

Inre befäl.

Lars Krantz

Prenumerera