Branden Kubal släckt

Räddningstjänst avslutades kl 18:47.

Efter att smälta från processen runnit ned på källarplanet och orsakat en brand i hydraulolja är nu branden släckt och räddningstjänsten avslutats. Räddningstjänsten har lämnat platsen.

Inre befäl

Lars Krantz

Prenumerera