Information från räddningstjänsten efter inträffad händelse 20 maj 2019

Report this content

På förmiddagen idag måndag den 20 maj 2019 blev räddningstjänsten larmad till ett soprum i Sundsvall. Förbipasserande hade sett att det kom rök från takfoten och larmade SOS Alarm.

 

Vid framkomst konstaterade räddningstjänsten att det brann i en behållare för använda, gamla batterier. Plastbehållaren helt utbrunnen och branden höll på att få fäste i väggen på byggnaden.

Denna gång kom ett tidigt larm vilket resulterade i små skador.

Sannolikt har denna brand startat genom att ett batteri kortslutits i behållaren och utvecklat sådan värme att brand uppstått. Det är framför allt med 9 volts-batterier av sådan typ där polerna finns på samma sida av batteriet som denna risk finns (Sådana batterier som oftast finns i brandvarnare). Polerna kan då lätt komma i kontakt med andra batterier eller annat material i samma behållare vilket kan göra att polerna kortsluts.

För lite drygt ett år sedan hade räddningstjänsten i Boden ett liknande fall där man efter den händelsen utförde ett eget test. Ett mindre knappbatteri lades på polerna på ett 9 volts batteri. Med värmekamera följde man vad som hände. Efter några minuter blev det så varmt att det inte gick att ta på batteriet, efter 10 minuter var batteriet uppe i 120 grader.

 

Vad ska man då tänka på?

  • Det är inte säkert att förvara 9-volts batteri tillsammans med gem, mynt, nycklar, pennor eller andra batterier. Inte heller tillsammans med material som stålull eller aluminiumfolie. Om dessa föremål kommer i kontakt med båda polerna kortsluts batteriet och värme tillräcklig för att det ska börja brinna uppstår.
  • Även svaga/urladdade batterier kan ha tillräckligt med laddning för att orsaka brand.

Vad kan man göra?

  • Förhindra att polerna kommer i kontakt med varandra eller med andra metallföremål genom att sätta en bit tejp över plus- och minuspolen innan batteriet läggs i behållare för återvinning.
  • Samla och förvara använda batterier i en behållare av plåt eller glas med lock som går att stänga.

 

Media

Media