Information från räddningstjänsten efter inträffad händelse 20 maj 2019

På förmiddagen idag måndag den 20 maj 2019 blev räddningstjänsten larmad till ett soprum i Sundsvall. Förbipasserande hade sett att det kom rök från takfoten och larmade SOS Alarm.

 

Vid framkomst konstaterade räddningstjänsten att det brann i en behållare för använda, gamla batterier. Plastbehållaren helt utbrunnen och branden höll på att få fäste i väggen på byggnaden.

Denna gång kom ett tidigt larm vilket resulterade i små skador.

Sannolikt har denna brand startat genom att ett batteri kortslutits i behållaren och utvecklat sådan värme att brand uppstått. Det är framför allt med 9 volts-batterier av sådan typ där polerna finns på samma sida av batteriet som denna risk finns (Sådana batterier som oftast finns i brandvarnare). Polerna kan då lätt komma i kontakt med andra batterier eller annat material i samma behållare vilket kan göra att polerna kortsluts.

För lite drygt ett år sedan hade räddningstjänsten i Boden ett liknande fall där man efter den händelsen utförde ett eget test. Ett mindre knappbatteri lades på polerna på ett 9 volts batteri. Med värmekamera följde man vad som hände. Efter några minuter blev det så varmt att det inte gick att ta på batteriet, efter 10 minuter var batteriet uppe i 120 grader.

 

Vad ska man då tänka på?

  • Det är inte säkert att förvara 9-volts batteri tillsammans med gem, mynt, nycklar, pennor eller andra batterier. Inte heller tillsammans med material som stålull eller aluminiumfolie. Om dessa föremål kommer i kontakt med båda polerna kortsluts batteriet och värme tillräcklig för att det ska börja brinna uppstår.
  • Även svaga/urladdade batterier kan ha tillräckligt med laddning för att orsaka brand.

Vad kan man göra?

  • Förhindra att polerna kommer i kontakt med varandra eller med andra metallföremål genom att sätta en bit tejp över plus- och minuspolen innan batteriet läggs i behållare för återvinning.
  • Samla och förvara använda batterier i en behållare av plåt eller glas med lock som går att stänga.

 

Om oss

Medelpads Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund inom Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner. Vår vision är ett tryggare samhälle.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media