Larm om rökpelare, skog Ånge

Allmänhet har sett rökpelare från håll som såg ut att komma från skogen norr om E14.

Räddningstjänsten har varit på plats och har inte lokaliserat någon rök från skog eller mark. Däremot ryker det en hel del från asfaltsarbete på E14, vilket sannolikt är det som inringaren sett.

 

Räddningstjänsten passar även på att göra alla uppmärksamma på att det är torrt i markerna. De närmaste dagarna höjs alla riskvärden med ännu högre brandrisk som följd. Var försiktiga med all hantering av eld, grillning, fimpar etc. Det finns stor risk att en liten gnista antänder marken.

//Inre befäl Mattias Andersson

Prenumerera