Räddningstjänst avslutad kombiterminalen

Report this content

Arbetet med uppsamling av utsläpp saltsyra sanerad och uppsamlad av Räddningstjänsten.

Insatsen avslutas vid 11:00.

Miljökontoret i Sundsvall är informerad om händelsen.

Utsläppet är sanerat och insatsen avslutad.

Saneringsfirma tar hand om upp det uppsamlade saltsyreutsläppet.

Samtlig personal lämnar platsen ca 11:00

Inre befäl 

Lars Krantz