Sanering vägbana, Armsjön Njurunda

Report this content

Räddningstjänsten är på plats strax norr om rastplatsen Armsjön där det uppstått läckage av olja från en havererad lastbil. 

Under arbetet kommer det vara problem med framkomligheten i norrgående körfält.

 

Värt att notera för trafikanter att det kan vara halt på platsen en tid framöver.

 

//Inre befäl Mattias Andersson